English
(aialax.com)

Starkare Utveckling

Aialax AB grundades 2007 och är ett svenskt aktiebolag med mig, Mikael Börjesson, som huvudägare. Aialax verksamhet är fokuserad på att erbjuda expertstöd i projekt som behöver integrera forskning, utveckling, innovation, digital design och verksamhetsutveckling på ett effektivt sätt.

Aialax huvudsakliga kundkrets är industriföretag som vill stärka sin förmåga att med digital teknik (IT) utveckla sina produkter, tjänster, produktions- och affärsprocesser. Ofta sker detta i form av nationella eller internationella FoU-projekt, där Aialax tar huvudansvar för projektet eller ger planerings- och ledningsstöd till projektledningen.

Aialax kan även erbjuda stöd vid metod- och kompetensutveckling för kunder som vill stärka sin personals och organisations förmåga att driva verksamhet, processer och projekt för forskning utveckling och innovation. Här finns kunder inom industri, universitet och offentlig förvaltning.

Aialax konsulterbjudande bygger dels den kompetens som finns i bolaget och dels på det nätverk av specifik expertis som Aialax engagerar utifrån behov och överenskommelse i varje enskilt uppdrag.


 

Mikael Börjesson
Mikael Börjesson
curriculum vitae